Royal Dutch Shell Intern Interview Questions

Updated Apr 25, 2015
22 Interview Reviews

Interview Experience

Interview Experience

75%
20%
5%

Getting an Interview

Getting an Interview

90%
5%
5%

Interview Difficulty

3.5
Average

Interview Difficulty

Hard

Average

Easy

22 Candidate Interview Reviews Back to all Interviews

Sort: Popular Date Difficulty

Helpful (1)  

Intern Interview

Anonymous Employee in Houston, TX
Accepted Offer
Positive Experience
Average Interview

Application

I applied online. The process took 5 days. I interviewed at Royal Dutch Shell (Houston, TX) in March 2015.

Interview

Online personality test and online problem solving test which includes two parts: math and situation/ problem solving in oil and gas industry background. After that, they asked for a phone interview, mostly behavior questions, about one hour. The hiring was quick, they sent an offer next day morning by phone later in an official email. Great expiereience, interviewer was really nice and patient.

Interview Questions

Other Interview Reviews for Royal Dutch Shell

 1.  

  Intern Interview

  Anonymous Interview Candidate
  No Offer
  Positive Experience
  Average Interview

  Application

  I applied online. I interviewed at Royal Dutch Shell in September 2014.

  Interview

  First finish the online application. After that you will get links for online assessment. The first one is about team-work and decision making. After finishing the first one, you will get another ink about mathematics calculation with time constraint. I was invited to campus interview, 1 to 1 interview. Most of the questions are behavior questions, no technical, like team work experience, challenging experience. After that, you will be asked for the reasons to work in energy industry, and specific reasons to work for Shell. You will have a chance to ask questions at the end. The whole interview took about 45min.

  Interview Questions

  • Please tell me how you deal with a situation when you have conflicts with others.   Answer Question
 2. Helpful (1)  

  Intern Interview

  Anonymous Interview Candidate in Ann Arbor, MI
  No Offer
  Neutral Experience
  Difficult Interview

  Application

  I applied online. The process took 1 day. I interviewed at Royal Dutch Shell (Ann Arbor, MI) in September 2010.

  Interview

  I applied online and was offered an interview when shell came to recruit on campus. Half of the interview consisted of behavioral questions. The other half you chose topics such as research and development. You pretended you owned a company and you answered question relating to the topic. I would say they have an amazing management structure since it is less Hierarchal than other companies. Be able to analyze your problem solving skills, communication skills, and leadership skills, based on your experiences.

  Interview Questions

 3.  

  Intern Interview

  Anonymous Interview Candidate in The Hague (Netherlands)
  No Offer
  Neutral Experience
  Average Interview

  Application

  I applied online. The process took 4+ weeks. I interviewed at Royal Dutch Shell (The Hague (Netherlands)) in February 2015.

  Interview

  Online assessment and phone interview: Online assessment includes a whole set of behavior questions, not very difficult. Phone interview was an hour long, most questions are competency-based questions, mainly based on the CARS criteria listed on Shell's website. Not too difficult, but they will still catch you off guarded for some questions. In the end, you will be asked why you want to work for Shell or the energy industry in general, and there will be about 5 minutes when you can ask the recruiter questions. The downside of the recruiting process is that you can't apply for a specific role up front. They will determine which function you fit in after the interview.

  Interview Questions

 4. Is this helpful? The community relies on everyone sharing – Add Anonymous Interview Review


 5.  

  Intern Interview

  Anonymous Employee
  Accepted Offer
  Positive Experience
  Average Interview

  Application

  I applied online. The process took 2+ months. I interviewed at Royal Dutch Shell.

  Interview

  3 Online Exams, Interview with Line Manager, then Offer. No unexpected questions. Interview was only 1 hour long. Since it was an internship, a lot of the questions involved the relation of my college course to the internship program that I was taking.

  Interview Questions

 6.  

  Intern Interview

  Anonymous Employee in Kuala Lumpur (Malaysia)
  Accepted Offer
  Positive Experience
  Difficult Interview

  Application

  I applied online. The process took 2 weeks. I interviewed at Royal Dutch Shell (Kuala Lumpur (Malaysia)) in November 2014.

  Interview

  First step is send your CV online. If you are suitable for the position, you will get email for online assesment. Then Phone Interview if you pass the onine assesment.

  Interview Questions

 7.  

  Intern Interview

  Anonymous Interview Candidate in Kuala Lumpur (Malaysia)
  No Offer
  Positive Experience
  Difficult Interview

  Application

  I applied through other source. The process took 3+ months. I interviewed at Royal Dutch Shell (Kuala Lumpur (Malaysia)) in October 2014.

  Interview

  i applied online through their website. i pass both tests. math part is quite confusing but i manage to get it done within 18 minutes. don't be afraid, you can do it too. then i called for an interview. it was my first interview and i was so nervous. they ask a lot about "tell me a time when you......" so called behavioral question. extracurricular activities in the past help a lot here.

  Interview Questions

  • tell me a time when you have to be sensitive to someone else background and cultural belief.   Answer Question
 8.  

  Intern Interview

  Anonymous Interview Candidate in Haag (Netherlands)
  No Offer
  Positive Experience
  Difficult Interview

  (Translated from English)

  Application

  I applied online. I interviewed at Royal Dutch Shell (Haag (Netherlands)) in October 2014.

  Interview

  Eerst vulde ik het online sollicitatieformulier in, daarna ben ik geslaagd voor de online test, inclusief persoonlijkheidstest en de numerieke test. Daarna werd ik naar Den Haag geroepen voor het sollicitatiegesprek. Het gesprek duurde ongeveer 1 uur, alles over eerdere ervaringen, behoorlijk stressvol. Na 2 weken, kreeg ik de uitslag, niet gelukt

  First, I filled the online application form, then passed the online test, including personality test and numerical one. After that, I was called to the Hague for the interview. The interview lasted for around 1 hours, all about prior experiences, pretty stressful. After 2 weeks, I got the result, failed

  Interview Questions

  • Beschrijf een situatie waar je anderen moest overtuigen door gebruik te maken van verschillende benaderingen?   Describe a situation where you had to convince others using different approaches?   Answer Question
 9. Helpful (23)  

  Intern Interview

  Anonymous Employee in Rotterdam (Netherlands)
  Accepted Offer
  Positive Experience
  Difficult Interview

  (Translated from English)

  Application

  I applied online. The process took 2 weeks. I interviewed at Royal Dutch Shell (Rotterdam (Netherlands)) in June 2014.

  Interview

  Eerste stap van het sollicitatieproces: Online persoonlijkheidstest + wiskunde test + vaardigheidstest Persoonlijkheidstest: Houd rekening met de CAR-criteria van Shell en de competenties die daar bij komen kijken. Probeer ook om zo eerlijke mogelijk te zijn. Dus geef geen score van 5 aan alle competenties die als goed worden beschouwd. Dit komt ongeloofwaardig over en je zal zonder twijfel zakken voor de test. Wiskundetest: vragen zijn niet te moeilijk, (eigenlijk gewoon lezen van grafieken en het rekenen met procenten) maar de tijdslimiet maakt het best een uitdaging. Zorg ervoor dat je een rekenmachine hebt die je volledig begrijpt om zo tijd te besparen. Ik heb mezelf niet echt voorbereid op de test aangezien ik een achtergrond heb waar ik veel wiskunde moest gebruiken maar ik denk dat er genoeg materiaal online te vinden is om je voor te bereiden, als je wilt. Vaardigheidstest: In deze test krijg je een aantal algemene, zakelijke problemen van Shell voorgeschoteld op het gebied van engineering, verkoop en marketing. Voor elk probleem krijg je 5 oplossingen en je moet beoordelen welke van deze oplossingen het meest effectief of meest ineffectief is. In principe moet je gewoon je gezond verstand gebruiken en houdt rekening met de CAR-criteria. Tweede stap van het sollicitatieproces: Telefonisch interview. Werd gebeld door een ingenieur van Shell. Zeer vriendelijk persoon maar stelde wel moeilijke vragen. Duurde ongeveer een uur en 10 minuten. Gesprek had drie stappen: 1. competenties volgens de STAR methode. Dit is, naar mijn mening, het moeilijke gedeelte van de sollicitatie. Je krijgt ongeveer 8 vragen over competenties en het idee is dat je voorbeelden geeft waarmee je laat zien dat jij deze competenties bezit. Voorbeelden: “Noem een situatie waarin je werd beïnvloed door de ideeën van andere mensen”, “noem een situatie waarin je een obstakel moest overwinnen om je doel te bereiken”. Als voorbereiding had ik 15 situaties uit mijn leven opgeschreven(academische, persoonlijke, werk gerelateerde…) waar bepaalde kwaliteiten aan het licht zouden komen, zoals leiderschap, het overwinnen van obstakels enz. (Check CAR-criteria) Houd in gedachten dat hoe goed je je ook voorbereid, ze zullen je op een onbewaakt moment, 1 of 2 keer van je stuk brengen met een moeilijke vraag. Hoe dan ook; wees jezelf, wees eerlijk en probeer gewoon geconcentreerd en rustig te blijven tijdens het gesprek en dan komt het wel goed.(Denk eraan; ze waarderen mensen die rustig en gefocust kunnen blijven, zelfs wanneer zij geconfronteerd worden met een moeilijke vraag dus hou daaraan vast). 2. Waarom wil je je aansluiten bij Shell/energie industrie? Vrij makkelijk gedeelte van de sollicitatie, gewoon laten zien dat je enthousiast en geïnteresseerd bent. Probeer een situatie te benoemen waardoor je geïnspireerd bent geraakt om bij Shell/ de energie industrie te werken. Ik heb zelf een gesprek met een ex-werknemer van Shell gebruikt. 3. Vragen? Belangrijk om minstens 3 vragen voor te bereiden voor het gesprek. Uiteraard geen vragen stellen over werktijden, salaris enz. (Gezond verstand gebruiken.) Tot slot nog enkele snelle tips die altijd helpen bij sollicitatiegesprekken: De interviewer zal aan het begin het sollicitatieproces uitleggen. Vat samen wat de interviewer zei en vraag of je het goed hebt begrepen. Dit is een makkelijke manier om te laten zien dat je goed kunt luisteren, grondig bent en het zorgt voor een goede start van het gesprek. Als je twijfelt over een vraag, vraag dan om wat extra tijd om erover na te denken. Dat zal geen probleem zijn. Het helpt jou om rustig te blijven en vaak zal je in staat zijn om een goed antwoord te vinden. Ik kan het niet genoeg benadrukken: Blijf rustig en geconcentreerd, ook als je niet direct het antwoord weet op een competentie vraag. Als je geen goed antwoord hebt, het zij zo, je komt er wel uit zolang je maar rustig blijft. Als je gestrest raakt door een moeilijke vraag, zal de interviewer de conclusie trekken dat je ook zo reageert op het moment dat er tijdens je werk, bij Shell, een onverwachte moeilijke situatie zich voordoet. Dit zal gezien worden als een negatieve kwaliteit. Bereid een aantal vragen voor de interviewer voor; Ze vinden het altijd leuk, indien mogelijk, om vragen te beantwoorden. Het laat ook zien je interesse en assertiviteit zien. Goede standaard vraag is: “wat is de meest uitdagende geweest voor jou om te leren, tijdens het werk bij het bedrijf?” Ongeveer een week na het telefonische sollicitatiegesprek kreeg ik een telefoontje van HR met de bevestiging dat ik door was en dat ik zou worden aangenomen voor een toegewezen stageplaats. Oh ja en natuurlijk controleren ze ook je CV en motivatiebrief. Ik weet helaas niet wanneer ze dit controleren. Hoe dan ook, over CV: HR ziet ongeveer 100 CV’s per week dus zorg ervoor dat het duidelijk en beknopt is en alleen relevante informatie bevat. Motivatiebrief: Probeer origineel te zijn en gebruik persoonlijke ervaringen om duidelijk te maken waarom je bij Shell wilt solliciteren. Als je het persoonlijk maakt, ben je al snel origineel wat erg belangrijk voor ze is.

  First step of the interview process: Online personality test + math test + skills test personality test: Keep in mind the CAR-criteria of Shell, and the competencies that go along with it. Other than that, do try to be as honest as possible. So, do not give a score of '5' to all the competencies that are considered good, since it will come over as unbelievable, and you will without a doubt fail the test. Math test: questions are not too hard, (basically just reading graphs and calculating with percentages) but the time-limit makes it quite a challenge. Make sure you have a good calculator which you fully understand in order to save time. I myself did not really prepare for the test, since I already have a background where I had to use quite a lot of math, but I guess you can find enough material online to prepare, if you want to. Skills test: In this test you're presented with some generic business problems of Shell, in the fields of engineering, sales, marketing. For each problem you are presented with five solutions to these problems, and you have to rate how effective these will be in solving the problems. Finally you also have to rate which of these solutions will be the most effective or most ineffective. Basically you should really just use your common sense here, and keep in mind the CAR-criteria. Second step of the interview process: Phone-interview. Was called by an engineer of Shell. Very friendly person, but did ask tough questions. Took about an hour and 10 minutes. Interview had three steps: 1. Competencies according to the STAR method. This is, in my opinion, the tough part of the interview. You'll get about 8 questions regarding competencies, and the idea is you have to provide them with an example where you show that you have this competency. Examples: "Name a situation where you were influenced by the ideas of other people"."Name a situation where you had to overcome an obstacle in order to achieve your goal". As preparation I had written down about 15 situations out of my life (academic, personal, work.. ) where certain qualities would come to light, such as leadership, overcoming obstacles, etc. (check CAR-criteria). Keep in mind, however well you prepare, they will always catch you off-guard once or twice with a tough question. Anyway, just be yourself, be honest, and just try to stay focused and calm during the interview, and you should be fine (Think about it: They appreciate people who can stay calm and focused even when being confronted with a tough question, so stick to that). 2. Why do you want to join Shell/energy industry. Quite easy part of the interview, just show that you're eager and interested. Try to name a situation where you were 'inspired' and thus wanted to join Shell/the energy industry. I myself just used a conversation I had with a former employee of shell. 3. Questions? Important to prepare at least 3 questions for the interview. Obviously, don't ask about working hours, salary, etc, (common sense really). Finally, some quick tips that always help during these interviews: The interviewer will explain the interview process in beginning. Summarize what the interviewer said, and ask if you understood correctly. This is an easy way to show that you're able to listen well and want to be thorough, and makes for a good start of the interview. If you're in doubt about a question, just ask for some time to think about it, it won't be a problem. It helps you to stay relaxed, and often enough you will be able to find a good answer. I can't stress it enough: Stay calm and focus, even if you do not directly know the answer to a competency question. If you don't have a good answer, so be it, somehow talk your way out of it, as long as you stay calm. If you become stressed by a 'hard' question, the interviewer will just assume you will also become stressed whenever an unexpected hard situation occurs during your work at Shell, and it will be seen as a negative quality. Prepare some questions you have for the interviewer: They are always happy to answer your questions if possible, and it also shows you're really interested and assertive. Good standard question: "What has been the most challenging for you to learn while working at the company?" About a week after the phone interview I got a call from HR confirming that I passed, and that I would be taken on for an assessed internship. Oh yes and finally, they of course also check your CV and cover letter. I unfortunately do not really know in what stage of the interview process they check it. Anyway, about CV: Keep in mind HR looks about a 100 CV's a week, so make sure it is very clear and concise, and only include relevant stuff. Cover letter: Try to be original, use past personal experiences which helped you make the decision to apply for shell. If you make it personal, it will automatically be pretty original, which is key here.

  Interview Questions

  • Vertel over een tijd dat je een snelle beslissing moest nemen   Please tell me about a time you had to make a timely decision   1 Answer
 10.  

  Intern Interview

  Anonymous Interview Candidate
  No Offer
  Positive Experience
  Average Interview

  Application

  I applied online. I interviewed at Royal Dutch Shell.

  Interview

  Very friendly, first half was why I wanted to Join Shell. Second half was about competencies

  Interview Questions

Don't Miss Out On a Job You Love
Upload a resume to easily apply to jobs from anywhere. It's simple to set up.

The difficulty rating is the average interview difficulty rating across all interview candidates.

The interview experience is the percentage of all interview candidates that said their interview experience was positive, neutral, or negative.

Your response will be removed from the review – this cannot be undone.