De Nederlandsche Bank Reviews

Updated March 18, 2015
10 reviews filtered by
 • Any Location
 • Any Job Title
 • Full-time
 • Part-time
Employment Status

Reset
3.3
Rating Trends
Recommend to a friend
Approve of CEO
De Nederlandsche Bank President Klaas Knot
Klaas Knot
0 Ratings

10 Employee Reviews

Sort: Popular Rating Date
 1. Great place to be for economic researchers who would like to stay in The Netherlands for a while.

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Research Economist in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Research Economist in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at De Nederlandsche Bank full-time (More than 5 years)

  Recommends
  Positive Outlook
  Recommends
  Positive Outlook

  Pros

  Women friendly working environment, great colleague's, broad possibilities to attend scientific conferences, informal setting of the working floor, few vertical layers between directors and workers, large secondment network (ECB, BIS, US Fed, IMF, other National Central Banks, economic department of many universities).

  Cons

  The part of doing policy relevant work feels as an obligation where it actually should not be like that. Many complain that the amount of working papers is the main criteria to pass the annual review performance even though managers said it was not.

  Advice to Management

  Transparency in listing the reviewed criteria might help avoid conflicts during annual performance review. Managers should function as a filter between directors and workers so that the economist on the work floor get a clear instruction of what important and what not.


 2. Good

  • Work/Life Balance
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Anonymous Employee
  Current Employee - Anonymous Employee

  I have been working at De Nederlandsche Bank

  Recommends
  Recommends

  Pros

  Linear Management, Transparency , good working environment,International culture.

  Cons

  Frequent changes in governance structure


 3. Bureaucratic

  • Work/Life Balance
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Anonymous Employee
  Current Employee - Anonymous Employee

  I have been working at De Nederlandsche Bank

  Pros

  It provides good work life balance.

  Cons

  It is a bureaucratic environment, things pace a bit slower than private sector.

  Advice to Management

  Make thing move a bit...


 4. Is this helpful? The community relies on everyone sharing – Add Anonymous Review


 5. Great

  • Work/Life Balance
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Anonymous Employee
  Current Employee - Anonymous Employee

  I have been working at De Nederlandsche Bank

  Recommends
  Recommends

  Pros

  Good work culture and benefits

  Cons

  lot of data but not enough technology support


 6. Account Manager Review

  • Work/Life Balance
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Employee - Account Manager
  Former Employee - Account Manager

  I worked at De Nederlandsche Bank

  Recommends
  Recommends

  Pros

  Great place to work, long standing company, good product, they purchase many great brands - Hoovers Inc for example, strong Austin TX based company.

  Cons

  Too many management changes, once that gets taken care of they will be able to focus on growth again. Re-investment in technology, looking towards the future and how to integrate is where they need to focus, but they do not.

  Advice to Management

  none


 7. Helpful (1)

  Boeiend en leuk Engaging and fun

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Analyst in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Analyst in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at De Nederlandsche Bank full-time (More than 3 years)

  Recommends
  Neutral Outlook
  Recommends
  Neutral Outlook

  (Translated from English)

  Pros

  Veel mogelijkheden om een verschil te maken, te leren en te groeien als een junior werknemer, vooral in overzicht (Verzekeringen/Bankieren/Pensioenen) waar je letterlijk vanuit de universiteit de directiekamer binnenkomt. Uitstekende vergoeding op een junior niveau, op gelijke voet met de top werkgevers in de private sector en concurrerend met salarissen in de junior Londen financiële sector als je eenmaal rekening houdt met de kosten van levensonderhoud. Flexibele werktijden en een goede werk/leven balans. Groot opleidingsbudget per werknemer.

  Lots of opportunities to make a difference, learn and grow as a junior employee, especially in supervision (Insurance/Banking/Pensions) where you can literally go straight out of college into the boardroom. Excellent compensation at a junior level, on par with top private sector employers and competitive with junior London financial sector salaries once you factor in the cost of living. Flexible working hours and good work/life balance. Large training budget per employee.

  Cons

  Niet erg verdienstelijk op de hogere niveaus, promoties naar het management worden vooral gedreven door interne politiek, wat in sommige gevallen resulteert in zeer slecht management. Samen met een slechte compensatie op deze niveaus, heeft dit gebrek aan kansen als resultaat dat de meeste goede mensen na een paar jaar vertrekken.

  Not very meritocratic at the more senior levels, promotions to management are mostly driven by internal politics, in some cases resulting in very poor management. Together with poor compensation at these levels, this lack of opportunities results in most good people leaving after a couple of years.


 8. Zou een stimulerende plaats kunnen zijn als ze niet zo'n slechte managers zouden hebben. Good be a stimulating place if they didn't have such bad managers

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Employee - Beleidsadviseur in Amsterdam (Netherlands)
  Former Employee - Beleidsadviseur in Amsterdam (Netherlands)

  I worked at De Nederlandsche Bank full-time (More than 3 years)

  Doesn't Recommend
  Negative Outlook
  Doesn't Recommend
  Negative Outlook

  (Translated from English)

  Pros

  Flexibele werkuren, ik hou van de mogelijkheid om een keer per week van thuis uit te werken. Maatschappelijke relevantie van het werk. Mogelijkheden om educatieve cursussen op het werk te volgen.

  Flexible work hours, like the possibility to work from home once a week. Societal relevance of work. Opportunities to follow educational courses on the job.

  Cons

  Salaris voor startende professionals is goed. Maar salarissen voor seniors zijn relatief laag. Dat is waarom de mensen die hier werken ofwel onervaren maar gedreven zijn (starters), of ervaren maar passief en niet erg bekwaam (anders zouden ze wel een job in een ander bedrijf hebben gevonden met tweemaal hun salaris). Verschillende oudere mensen die wachten op hun pensioen.

  Geen oog voor diversiteit. Er zijn twee personen in het hele bedrijf met een donkere huid, en er is niemand van Marokkaanse origine. Vooral blanke mannen. Via EC richtlijnen schrijft DNB een zekere diversiteit voor voor de raden van bestuur van banken en verzekeraars die ze begeleiden, maar die geldt niet voor hen zelf.

  Slechte managers. De mensen die worden gepromoveerd, zijn degenen die slijmen en met het krediet aan de haal gaan. Buiten enkele uitzonderingen zijn DNG managers egoïstisch en niet bepaald people managers.

  Salary for starting professionals is good. But salaries for seniors is relatively low. That's why the people working there are either inexperienced but driven (starters), or experienced but passive and not very skilled (otherwise they would have found job at another company with twice the salary). Several older people who are ' biting their time' until pension.

  No eye for diversity. There are two people in the whole company who have a dark skin, and there is one of Moroccan descent. Predominantly white males. Via EC guidelines DNB prescribes a certain diversity on boards of the banks and insurers they supervise, but they don't comply with this themselves.

  Bad managers. The people who get promoted are the people who know how to kick down and suck up. Save a few exceptions, DNB managers are selfish and not exactly people managers.

  Advice to Management

  Wees niet zo bang van diversiteit; maak er een prioriteit van. Dezelfde soort mensen hebben, vereenvoudigt het bekomen van een interne consensus maar kan ook tot kortzichtigheid leiden, zoals we DNB al voor de crisis hebben gezien. Hieraan gerelateerd, denk eraan: je bent in dienst van de Nederlandse belastingbetalers, niet de banken. Sommige managers in de raad van bestuur lijken dit soms te vergeten.

  Don't be so afraid of diversity; make it a priority. Having the same kind of people eases forming an internal consensus, but it can also make myopic, as we have seen DNB be before the crisis already. Related to this, keep in mind: You're serving the Dutch tax payers, not the banks. Some managers up into the board seem to forget this sometimes.


 9. Sociaal niet aangepast, oneerlijk Social not decent, dishonnest

  Former Employee - Anonymous Employee
  Former Employee - Anonymous Employee

  I worked at De Nederlandsche Bank

  (Translated from English)

  Pros

  Balans werk/privé, balans werk/salaris. Ongeveer 26 werknemersverenigingen voor entertainment. Kunstcollectie.

  Work life balance, work salary balance. About 26 employee associations for entertainment. Art collection.

  Cons

  Negatieve en angstige cultuur en werkplek. Verouderde kennis van de financiële markten en organisatorische sociale samenhang. Cultuur gericht op persoonlijke posities, niet op resultaat maar op non-prestaties.

  Negative and fearful culture and working place. Obsolite knowledge of financial markets and organizational social coherence. Personal positions culture, not based on results, but on non performance.

  Advice to Management

  Vervang het grootste deel van de divisiedirecteuren en teamleiders. Ga voor ICT, werk met (en niet tegen) partners buiten het eigen gebouw en update kennis.

  Replace most of the division directors and head of teams. Go for ICT, work with (not against) partners outside your own building and update knowledge.


 10. Een gewone overheidachtige organisatie A typical government like organisation.

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Employee - Onderhoudsmanager in Amsterdam (Netherlands)
  Former Employee - Onderhoudsmanager in Amsterdam (Netherlands)

  I worked at De Nederlandsche Bank full-time (More than a year)

  Doesn't Recommend
  Neutral Outlook
  Doesn't Recommend
  Neutral Outlook

  (Translated from English)

  Pros

  Zorg voor hun werknemers

  Take care of their employees.

  Cons

  Gebrek aan leiderschap, gebrek aan vaardige managers. Meer over politiek dan over resultaten.

  Lack of leadership, Lack of capable managers. More about politics than results.

  Advice to Management

  Neem beslissingen. Durf te leiden.

  Take decisions. Dare to manage.


 11. Een geweldige werkplek A great place to work

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Accountmanager in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Accountmanager in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at De Nederlandsche Bank full-time (Less than a year)

  Doesn't Recommend
  Positive Outlook
  Doesn't Recommend
  Positive Outlook

  (Translated from English)

  Pros

  Slimme mensen om van te leren, geweldige mogelijkheden om je te ontwikkelen, 4 dagen per week, platte organisatie.

  Smart people to learn from, great development opportunities, 4 days a week, flat organization.

  Cons

  Weinig mogelijkheden tot promotie, politieke omgeving.

  Few opportunities to get promoted, political environment.Showing 10 of 10 reviews
Reset Filters
RSS Feed </> Embed

Your response will be removed from the review – this cannot be undone.