EY Reviews

Updated January 27, 2015
17 reviews filtered by
 • Amsterdam (Netherlands)
 • Any Job Title
3.7
17 Reviews
Rating Trends
Recommend to a friend
Approve of CEO
EY Global Chairman and CEO Mark Weinberger
Mark Weinberger
3 Ratings

17 Employee Reviews

Sort: Popular Rating Date
 1. Great opportunity to begin your career at EY

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Current Employee - Audit Staff FSO in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Audit Staff FSO in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at EY full-time (More than 3 years)

  Recommends
  Positive Outlook
  Approves of CEO
  Recommends
  Positive Outlook
  Approves of CEO

  Pros

  One of the benefits working within FSO is that you get a chance to learn a lot about different industries and businesses, such as insurance, asset management and banking. Besides you meet a lot of interesting people outside as well as inside the company, which contribute to your development not only professionaly but also like a person.

  Cons

  Long hours - this is the only department that has such a record of overtime.

  Advice to Management

  Promote the balance between working life and personal life.

 2. great company

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Current Employee - Advisory Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Advisory Manager in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at EY

  Recommends
  Positive Outlook
  No opinion of CEO
  Recommends
  Positive Outlook
  No opinion of CEO

  Pros

  culture very open and cheerful. Somewhat strict at times. ideal for working parents etc. Would definitevely recommend to friends at all times all positions

  Cons

  Managers and partners can be very strict at certain times when pressure is on. But this is to be expected at top firm

  Advice to Management

  None

 3. Auditor in Financiële dienstverlening Auditor in Financial Services

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Former Employee - Audit-medewerker in Amsterdam (Netherlands)
  Former Employee - Audit-medewerker in Amsterdam (Netherlands)

  I worked at EY full-time (More than a year)

  Doesn't Recommend
  Neutral Outlook
  No opinion of CEO
  Doesn't Recommend
  Neutral Outlook
  No opinion of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  Breed scala aan blootstelling aan klanten

  Wide variety of client exposure

  Cons

  Werk/privéleven balans bestaat niet binnen dit bedrijf

  Work-life balance doesn't exist in this company

 4. Is this helpful? The community relies on everyone sharing – Add Anonymous Review


 5. Goede plek om te werken Good place to work

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Current Employee - Consulting Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Consulting Manager in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at EY full-time (More than 8 years)

  Recommends
  Positive Outlook
  Approves of CEO
  Recommends
  Positive Outlook
  Approves of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  Goede plek om je carrière te beginnen, concentreren zich erg op persoonlijke ontwikkeling. Heeft een dynamische werksfeer wat wil zeggen dat je aan verschillende projecten kan werken voor verschillende soorten klanten.

  Good place to kick off your carreer, focusses a lot on people development. Has a very dynamic working atmosphere to work on different projects at different types of clients.

  Cons

  Afhankelijk van het team waarmee je werkt, kan je soms bekrompen directeurs of partners tegenkomen die erg bot zijn en geen visie of klantvriendelijk denken bezitten en zich liever concentreren op korte termijndoelen in plaats van voor structurele oplossingen te zorgen. Dit komt ook door de KPI's die worden gevormd vanuit het perspectief van sales.

  depening on what team you work, you sometimes encounter narrow minded directors or partners who are blunt and has no vision or client thinking and rather focus on short term goals rather than provide structural solutions. this is also because of the KPIs defined from sales perspective.

  Advice to Management

  Het hogere management moet worden vervangen, er zitten er nog altijd tussen die hun job geërfd hebben, dat zijn "rotte appels"

  senior management need to be refreshed, there is still legacy which are "rotten apples"

 6. Leren/ontwikkelen Learning/development school

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Former Employee - Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Former Employee - Manager in Amsterdam (Netherlands)

  I worked at EY full-time (More than 5 years)

  Doesn't Recommend
  Positive Outlook
  No opinion of CEO
  Doesn't Recommend
  Positive Outlook
  No opinion of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  - Goede permanente educatie

  - Goed trainingsprogramma

  - Globale firma (met mogelijkheden om in het buitenland te werken)

  - Een snel groeiend netwerk over de hele wereld

  - Good permanent education
  - Good training program
  - Global firm (with opportunities to work abroad)
  - Growing a fast network all over the world

  Cons

  - Werk/privé niet in evenwicht

  - Salaris is niet per se boven markt-niveau

  - Zij zeggen: mensen eerst, maar ze bedoelen: het kan ons niet schelen.

  - Diversiteit is goed, zolang je in een strict profiel past

  - Work/life balance is out of balance
  - Salary is not necessarily above market-level
  - They state: people first, but they mean: we don't care.
  - Diversity is good as long as you fit in a strict profile

  Advice to Management

  Beloon geen mensen op basis van hoe lang ze bij het bedrijf gewerkt hebben, maar wat ze bereikt hebben.

  Don't reward people on the basis how long they work with the firm, but what they have achieved.

 7. probeer het...maar niet te lang try it... but not for long

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Current Employee - Consultant in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Consultant in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at EY full-time (Less than a year)

  Doesn't Recommend
  Positive Outlook
  No opinion of CEO
  Doesn't Recommend
  Positive Outlook
  No opinion of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  -uitdagende omgeving

  -professionele en persoonlijke groei

  -soms interessante internationale projecten

  -mogelijkheden om te reizen

  -vriendelijke omgeving

  - challenging environment
  - professional and personal growth
  - sometimes interesting international projects
  - opportunities to travel
  - friendly environment

  Cons

  -door krappe deadlines moet je overwerken zonder vergoeding

  -werk/priveleven balans is een onbekend onderwerp

  -gemiddeld salaris

  - tight deadlines force you to work overtime without compensation
  - work/life balance is there unknown topic
  - average salary

  Advice to Management

  Veel managers en senior managers groeiden te snel op. Ze hebben niet voldoende ervaring met de projecten die ze leiden. Het is soms moeilijk onze doelen te bereiken op basis van hun beslissingen.

  A lot of managers and senior managers grew up too quickly. They don't have enough experiences with projects they are leading. Sometimes is difficult to achieve our goals based on their decisions.

 8. Goed maar niet geweldig Good but not great

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Current Employee - Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Manager in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at EY full-time (More than a year)

  Recommends
  Neutral Outlook
  No opinion of CEO
  Recommends
  Neutral Outlook
  No opinion of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  Goede merknaam. Leuke en gevarieerde taken. Veel opleidingen en leermogelijkheden.

  Good brand name. Nice and diverse assignments. Many training and learning opportunities.

  Cons

  Zeer individualistische mentaliteit. Zeer weinig management.

  Very individualistic attitude. Very little management.

  Advice to Management

  Wees aanwezig! En verbeter het delen van informatie

  Be present! And improve sharing of information

 9. Echt globaal netwerk van professionals True global network of professionals

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Current Employee - Assistent in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Assistent in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at EY full-time (More than 5 years)

  Recommends
  Positive Outlook
  Approves of CEO
  Recommends
  Positive Outlook
  Approves of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  EY is echt een wereldwijd netwerk van hard werkende professionals die zowel bereid zijn om te leren, alsook om te presteren. Het bedrijf heeft vele soorten klanten en biedt daarom veel kansen voor een professional.

  Enkele trefwoorden:

  - Wereldwijd

  - Kennis

  - Hard werkende medewerkers

  - Verscheidenheid van cliënten

  - Veel mogelijkheden

  EY really is a global network of hard working professionals who are both willing to learn as well as to perform. The company has many types of clients and therefore provides many opportunities for a professional.

  Some keywords:
  - Global
  - Knowledge
  - Hard working employees
  - Variety of clients
  - Lots of possibilities

  Cons

  Het beheren van een bedrijf van professionals is nogal een lastige klus. De nadruk ligt vooral op het gebruik en de verkoop, dus er wordt te weinig aandacht besteed aan een aantal aspecten, zodanig dat de strategie elke keer na enige tijd wordt aangepast zonder grondige realisatie van de vorige.

  Enkele trefwoorden:

  - Werkdruk

  - Politiek benodigd, als je ambitieus bent, moet je zeker aan je politieke vaardigheden werken.

  Managing a company of professionals is quite a tough job. Focus is mainly on utilization and sales, therefore too less attention is paid to a number of aspects. Such that the strategy is adapted every once in a while without thorough realization of the previous one.
  Some keywords:
  - Work pressure
  - Politics required, if you are ambitious you definitely have work on your political skills.

  Advice to Management

  Probeer meer te focussen op het realiseren van de strategie en breidt de realisatie uit in plaats van iedere 2 jaar een nieuwe strategie te definiëren.

  Try to focus more on realizing your strategy and elaborate on your strategy realization instead of defining a new strategy each 2 years.

 10. Bekende firma met een goede reputatie Well-known firm with good reputation

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Former Employee - Consulting Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Former Employee - Consulting Manager in Amsterdam (Netherlands)

  I worked at EY full-time (More than 8 years)

  Recommends
  Negative Outlook
  Approves of CEO
  Recommends
  Negative Outlook
  Approves of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  onderwijsbegroting, mogelijkheden om een groot aantal activiteiten te verwezenlijken, steile leercurve

  Education budget, possibilities to see large number of operations, steep learning curve

  Cons

  Koninkrijkjes van partners, subjectiviteit, ongelijke beloning systeem

  Little kingdoms of partners, subjectivity, unequal reward system

 11. Fijn bedrijf dat bij de grote 4 hoort! Nice Big4 firm!

  • Comp & Benefits
  • Work/Life Balance
  • Senior Management
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  Former Employee - Belastingadviseur in Amsterdam (Netherlands)
  Former Employee - Belastingadviseur in Amsterdam (Netherlands)

  I worked at EY (More than 5 years)

  Recommends
  Negative Outlook
  No opinion of CEO
  Recommends
  Negative Outlook
  No opinion of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  Professionele omgeving, veel leermogelijkheden, fatsoenlijke werkgever.

  Professional environment, lots of learning opportunities, decent employer.

  Cons

  Zeer competitieve cultuur, hoog verloop van collega's.

  highly competitive culture, colleague roulation

Work at EY? Share Your Experiences

EY

 
Click to Rate
or

Your response will be removed from the review – this cannot be undone.