There are newer employer reviews for AKQA
There are newer employer reviews for AKQA

See Most Recent

Helpful (4)

Es ist toll für AKQA zu arbeiten It is great to work for AKQA

 • Work/Life Balance
 • Culture & Values
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Current Employee - Kundenbetreuer in Berlin (Germany)
Current Employee - Kundenbetreuer in Berlin (Germany)
Recommends
Positive Outlook
Approves of CEO

I have been working at AKQA full-time (More than a year)

(Translated from English)

Pros

Nette Leute, tolle Projekte, viele Auszeichnungen, viele Zusatzleistungen

Nice people, great projects, a lot of awards, a lot of benefits

Cons

Manchmal sind neu eingestellte Leute fragwürdig. Was bringt der Verkauf an WPP?

sometimes the new hired people are questionable. what does the sell to WPP bring?

Advice to Management

tolle Leute einstellen, das Büro kreativer gestalten

hire great people, make the office more creative

Other Employee Reviews for AKQA

 1. Helpful (4)

  Pas jij in onze groep? Do you fit in our click?

  • Work/Life Balance
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Art Director in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Art Director in Amsterdam (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  No opinion of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  * Het is een goede naam op je CV gezien zijn aanwezigheid in de interactieve wereld. * Amsterdam is een geweldige stad om in te wonen en AKQA doet niet moeilijk over de uren. * Als je in de groep past en jezelf creatief kunt laten gelden, redt je het misschien.

  * It's a great name on your resume given its presence in the interactive world. * Amsterdam is a great city to live, and AKQA isn't too bad about the hours. * if you fit in the click, and can carry your own weight in creative, you may survive.

  Cons

  * Onvolwassen, ruziënde leidinggevenden zullen zich eerder passief-agressief gedragen dan dat ze open praten over onderlinge kwesties. * Ontbreken van positieve begeleiding: als je je leidinggevende iets vraagt of met hem overlegt, betekent dat dat je creatief gezien ongeschikt bent - weinig geduld hebt. * Je wordt gezien als een buitenstaander als je niet deelneemt aan de café- en drinkgelegenheden na het werk. * Het bureau is compleet afhankelijk van andere AKQA-kantoren, mist zelfstandigheid in zijn besluitvorming, behalve natuurlijk wanneer er mensen worden ontslagen. * Totale afwezigheid van boekhoudplanning en ware visie. Alles is gebaseerd op improvisatie van de hoge pieten.

  * Immature, conflicting managers will behave passive-aggressively rather than talk directly about interpersonal issues. * absence of positive mentorship: if you ask or brainstorm with your manager, this means you're creatively incapable- running low on patience. * you're considered an outsider if you don't participate in the post work-hours bar & drinking scene. * the agency is completely dependant on other AKQA offices, lacks independence in its decision making, except of course for letting people go. * complete absence of account planning and true insights. it's all based on big-shots improvisation.

  Advice to Management

  Herken het talent binnen je eigen muren en neem de rol van begeleider aan zodat dit zijn vruchten afwerpt. Bepaal je organisatorische structuur: je hebt teveel bazen met niet-bijgestelde meningen en zo weinig talenten.

  Recognize the talent within your own walls, and play the mentor role to have it bear fruit. figure out your organizational structure: you've got too many bosses with unaligned opinions, and so few talents.


 2. Helpful (2)

  Design Director

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Employee - Anonymous Employee
  Former Employee - Anonymous Employee
  Recommends
  Positive Outlook
  No opinion of CEO

  Pros

  The people, the clients, the work, the skills across the company. In a time of transition, so ripe with opportunity to help shape the direction.

  Cons

  In a time of transition. So if you want to plug and play you can, but you will feel uncomfortable.


There are newer employer reviews for AKQA
There are newer employer reviews for AKQA

See Most Recent

Work at AKQA? Share Your Experiences

AKQA

 
Click to Rate
or

Your response will be removed from the review – this cannot be undone.