There are newer employer reviews for Liberty Global
There are newer employer reviews for Liberty Global

See Most Recent

Chaotische politiek belemmert vooruitgang Chaotic politics hinders progress

 • Work/Life Balance
 • Culture & Values
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Current Employee - Anonymous Employee in Schiphol (Netherlands)
Current Employee - Anonymous Employee in Schiphol (Netherlands)

I have been working at Liberty Global

Doesn't Recommend
Neutral Outlook
No opinion of CEO
Doesn't Recommend
Neutral Outlook
No opinion of CEO

(Translated from English)

Pros

Goede mogelijkheden, voor competente mensen, om heel snel door te stijgen in deze organisatie.

De salarissen zijn niet verschrikkelijk.

Een "veilige haven" voor personeel op contractbasis, van alle niveaus van bekwaamheid

Good opportunities, for competant people, to rise very quickly through the organisation.

Salaries aren't terrible.

A "safe haven" for contract staff, of all levels of ability

Cons

Veel technisch briljante mensen in leidinggevende functies. (Dat is niet in hun vaardigheden)

Algemene onervaring met de technologie, vooral te wijten aan de silo gedreven mentaliteit, deels te wijten aan het kopen van volledige oplossingen van leveranciers, in plaats van individuele componenten, en deels te wijten aan de afhankelijkheid van aannemers - die natuurlijk komen en gaan.

Operationele teams falen om de eigendom van de platformen op te nemen.

Architectuur teams begrijpen de operationele vereisten niry.

Architectuur en productontwikkeling teams werken niet samen om producten te maken die zowel wenselijk en leverbaar zijn.

Belachelijk verwachtingen vis-a-vis de deadlines maakt projecten onmogelijk op tijd te leveren, als gevolg van botsingen in vendor leveringen en lab-activiteiten. (deadlines worden gedicteerd aan de projecten, gebaseerd op niets, in plaats van projectleiders zelf te laten beslissen)

Salaris is over het algemeen onder het gemiddelde. Hiermee wordt het moeilijk technische experten te overhalen van land te verhuizen.

Many technically brilliant people in managerial roles. (Which is not within their skill set)

General inexperience with the technology, mostly due to the silo driven mentality, partly due to buying entire solutions from vendors, rather than individual components, and partly due to reliance on contractors - who will of course come and go.

Operations teams fail to take ownership of the platforms.

Architecture teams fail to understand Operational requirements.

Architecture and Product teams fail to work together, to create products that are both desirable & deliverable.

Ridiculous timeline expectations makes projects impossible to deliver, due to clashes in vendor deliveries, and lab activities. (Timelines are dictated to the projects, based on nothing, rather than coming from the projects)

Salary is generally below average for atracting technical expertise to move country.

Advice to Management

Trainen of herverdeel leiders die niet eenvoudig resource planning informatie kunnen verschaffen.

Laat de Projectteams de tijdlijnen dicteren, en pas daarna aan door hier en daar wat weg te kijpen, in plaats van te beginnen met een leveringsdatum.

Betaal voor ervaren, permanent personeel van goede kwaliteit. (Het zal zichzelf terug betalen als je deadlines haalt)

Gebruik bovengenoemde geschoold personeel om nieuwe leerlingen te begeleiden, deze zijn de toekomst van het bedrijf.

Train or reallocate leaders who can not provide simple resource planning information.

Let the Project teams tell you the timelines, then look to squeeze by removing scope, rather than starting with a delivery date.

Pay the price to get some good quality, experienced, permanent staff in. (It'll pay itself back in timelines to deliver)

Use the aforementioned skilled staff to mentor new apprentices, carrying the company into the future.

0 reviews filtered by
 • Any Location
 • Any Job Title
 • Any Status
 1. Helpful (2)

  Dynamisch bedrijf Dynamic company

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Network-architect in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Network-architect in Amsterdam (Netherlands)

  I have been working at Liberty Global full-time (More than 10 years)

  Recommends
  Positive Outlook
  No opinion of CEO
  Recommends
  Positive Outlook
  No opinion of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  Een internationale organisatie, erg dynamisch, kansen om te groeien en te leren, betaalt goed, doet moeite om personeel te behouden. Fijne faciliteiten om te werken. Groeiende positie in de markt, onwaarschijnlijk dat ze spoedig failliet gaan.

  An international organisation, very dynamic, opportunities to grow and learn, pays well, makes efforts to retain staff. Nice work facilities. Growing position in market, unlikely to be out of business any time soon.

  Cons

  Lijkt soms een beetje conservatief. De behoefte aan het nemen van snelle beslissingen leidt tot enige gekte. Het beleid kan slecht zijn, maar ik denk niet slechter dan andere bedrijven van vergelijkbare omvang.

  Sometimes seems a bit conservative. The need for quick decision making leads to some craziness. Politics can be bad but I guess no worse than other companies of a similar size.

  Advice to Management

  Graag minder vriendjespolitiek.

  Less politics please


 2. Helpful (2)

  Een nachtmerrie A nightmare

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Employee - Manager in Schiphol (Netherlands)
  Former Employee - Manager in Schiphol (Netherlands)

  I worked at Liberty Global full-time (More than a year)

  Doesn't Recommend
  Negative Outlook
  Disapproves of CEO
  Doesn't Recommend
  Negative Outlook
  Disapproves of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  Een paar goede mensen, maar die blijven niet lang in het bedrijf

  A few good people but they don't stay long in the company

  Cons

  -onprofessionele werkomgeving (familiair, iedereen gaat met elkaar uit, mensen komen te laat na feest, enz)

  - puinhoop op elke afdeling, niemand weet wat zijn rol is

  - giftige omgeving, mensen werken lange dagen, het is heel gewoon dat mensen tegen elkaar schreeuwen, soms zelfs lichamelijk geweld

  - management maakt beloften maar komt ze nooit na

  - veel mensen zijn niet gekwalificeerd zijn om hun werk te doen

  - veel mensen zijn al jaren bij het bedrijf en voorkomen dat nieuwkomers vooruit komen

  - reizen (te ver van het station)

  - Ik kan zo wel blijven doorgaan

  - unprofessional work environment (familiarity, everyone dating each other, after party people come to work late etc.)
  - mess in every department, no one knows what their role is
  - toxic environment, people work long hours, it is very common people shouting at each other, sometimes it even gets physical
  - management gives promises and never realizes them
  - many people are not qualified to do their job
  - many people have been in the company for years and prevent new comers improving the processes
  - commute (to far from the train station)
  - I can go on and on

  Advice to Management

  Neem mensen aan die echt iets van technologie afweten en hoe ze mensen moeten managen. Zorg dat je managers het product van het bedrijf kennen! Houd op met vergaderen over vergaderingen! Wees verantwoordelijk voor je werk en je team.

  Hire people who actually know technology and how to manage people. Make sure your managers know the company's product! Stop having meetings about meetings! Be responsible and accountable for your work and your team.


There are newer employer reviews for Liberty Global
There are newer employer reviews for Liberty Global

See Most Recent

Work at Liberty Global? Share Your Experiences

Liberty Global

 
Click to Rate
or

Your response will be removed from the review – this cannot be undone.