Salaries in Shenzhen, Fujian

5 Companies

Microsoft Salaries in Shenzhen

www.microsoft.com  /  HQ: Redmond, WA

1 Shenzhen Salaries (of 31,988)

IBM Salaries in Shenzhen

www.ibm.com  /  HQ: Armonk, NY

1 Shenzhen Salaries (of 34,017)

Oracle Salaries in Shenzhen

www.oracle.com  /  HQ: Redwood City, CA

1 Shenzhen Salaries (of 17,030)

Huawei Technologies Salaries in Shenzhen

www.huawei.com  /  HQ: Shenzhen, CH

1 Shenzhen Salaries (of 880)

Tencent Salaries in Shenzhen

www.tencent.com  /  HQ: Shenzhen, CH

1 Shenzhen Salaries (of 105)

'