Philips Interview Question: Hangt ervanaf af, de hele rar... | Glassdoor

Interview Question

Human Resources Interview Amsterdam (Netherlands)

Hangt ervanaf af, de hele rare situatie was dat ik een

  volledig gedifferentieerde interviewstijl meemaakte, eentje praatte tijdens het hele interview, de andere luisterde alleen maar etc.
Answer

Add Answers or Comments

To comment on this, Sign In or Sign Up.