Want a Free Job Posting?

Buy a job posting today and the second one is on us. For a limited time only. Act Now.

There are newer employer reviews for Booking.com
There are newer employer reviews for Booking.com

See Most Recent

Helpful (10)

Het is een lachertje! It's a circus !

 • Work/Life Balance
 • Culture & Values
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Current Contractor - Kredietbeheerder in Amsterdam (Netherlands)
Current Contractor - Kredietbeheerder in Amsterdam (Netherlands)
Recommends
Positive Outlook
No opinion of CEO

I have been working at Booking.com as a contractor (More than 3 years)

(Translated from English)

Pros

Geweldige mensen, goede partijtjes, geweldige locatie (in het centrum). Voor mij is het gewoon werk en mijn salaris ontvangen aan het einde van de maand. Als je zo bekijkt is er niets aan de hand.

Great people, good parties, great location (in the city center). For me it's just work and a pay check at the end of the month. Take it like that and you'll be just fine.

Cons

Het is gemakkelijk om de slechte kanten te benoemen en een aantal punten moeten zeker worden aangepakt: laag salaris, slecht management, vreselijke interne communicatie, er worden beslissingen genomen die nergens op slaan. Zeer hoog personeelsverloop (dat zegt al veel). Er zijn een groot aantal interne vacatures, maar het switchen van de ene afdeling naar de andere is bijna onmogelijk. HR is echt slecht.

Its easy to look down and for sure some points should be addressed: low salary, poor management, horrible internal communication, decisions are made that do not make any sense. Very high employee turnover (that says a lot). There are a lot of internal job postings but moving from one department to another is almost impossible. HR is really bad.

Advice to Management

Het middenmanagement is een lachertje. Eigenlijk komt het allemaal neer op micromanagement: je wordt geobserveerd en beoordeeld! Mijn advies: we zijn hier allemaal volwassenen en niemand vindt het leuk om te worden behandeld als een kind.

Mid level management is a joke. Its basically all about micro management: you are being watched and judged ! My advice: we all are adults here and no one likes to be treated like a child.

Other Employee Reviews for Booking.com

 1. Helpful (6)

  Het gaat erom wie je kent Its all about who you know

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Anonymous Employee in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Anonymous Employee in Amsterdam (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  Positive Outlook
  Approves of CEO

  I have been working at Booking.com full-time (More than 5 years)

  (Translated from English)

  Pros

  Heerlijke ongedwongen cultuur, goede activiteiten voor degenen die in de buurt wonen, indrukwekkende feesten, uitzonderlijke lunch, veilige plek om te werken terwijl het bedrijf nog steeds groeit. Betrokken CEO.

  Lovely casual culture,good activities to ones living in the area,impressive parties,really exeptional lunch,secure place to work due company is still growing.Engaging CEO.

  Cons

  Veel politiek, erg onervaren bestuur, zinloze promoties en je hebt je eigen groei niet in de hand. Men kan makkelijk worden voorgelogen en als er een conflict plaats vind is er weinig ondersteuning. Vaak denk ik meer aan wat goed is voor het bedrijf dan mijn onervaren NJ leidinggevenden. Het heeft alle ingrediënten om geweldig te zijn maar vaak gaat het verschrikkelijk mis. Ik weet zeker dat het een geweldige plek kan zijn met de juiste leidinggevende die je daadwerkelijk uitdaagt en bijdraagt aan je volledig potentieel.

  Lot of politics,very unexperienced management,promotions do not make sense and your growth is not in your own hands.One can be easily lied to and i case of a conflict,there is very.little support. I often feel thinking more company benefit than my unexperienced NJmanagers. It would have all the ingredients to be great but too often it goes terribly wrong.I am sure it is great place if only getting right manager who actually lets you to challenge yourself and contribute with your full potential.

  Advice to Management

  Lees deze beoordelingen, praat met stem, P&O. Er zit een kern van waarheid in. Train de ongeschikte leidinggevenden, ontsla ze of geef ze een mindere functie voor een tijdje. in geval van verhuizing, plaats ze ergens waar ze niet hun maatjes hebben die het onvolwassen gedrag ondersteunt. Huur het bestuur van buitenaf en niet met verwijzingen waardoor de "inner circle" dan blijft bestaan.

  Read these reviews, talk to voice,HR. There is a seed of truth here. Train the incompetent managers,fire them or put them to less position for a while.In case of relocation,locate them where they do not have their buddies to support their immature behaviour. Hire management outside but not via refers as then the "inner circle"can keep their play ground.


 2. Helpful (6)

  Jong bedrijf zonder al te veel structuur Young company with not a lot of structure

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Anonymous Employee in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Anonymous Employee in Amsterdam (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  Positive Outlook
  No opinion of CEO

  I have been working at Booking.com full-time

  (Translated from English)

  Pros

  Werknemers maken het bedrijf. Iedereen is zo aardig.

  Employees really make the company. Everyone is so nice;

  Cons

  In het bedrijf daarentegen, is het niet belangrijk wat je weet, maar wie je kent. Je moet echt goed in de groep liggen om ergens te komen. Veel mensen zijn bang dat je ideeën steelt of ze afwijst. HR-structuur moet verbeterd worden; er zijn weinig algemene HR-regels. Veel afdelingen ontwikkelen hun eigen regels.

  In the company though, it is not what who you know, but who you know. You really have to be in the "in" crowd to move anywhere. Many people are guarded that you will steal ideas or put them down. HR structure needs to be improved; there are little general HR policies. Many departments develop their own.

  Advice to Management

  Geef leermogelijkheden aan je werknemers. Investeer in degenen die kunnen helpen het bedrijf te laten groeien.. Beperk mensen niet

  Give learning opportunities to your employees. Invest in those who can help the company grow..Don't limit people


There are newer employer reviews for Booking.com
There are newer employer reviews for Booking.com

See Most Recent

Work at Booking.com? Share Your Experiences

Booking.com

 
Click to Rate
or