CEVA Logistics - Zeer professionele werkomgeving. | Glassdoor
There are newer employer reviews for CEVA Logistics
There are newer employer reviews for CEVA Logistics

See Most Recent

Helpful (1)

"Zeer professionele werkomgeving." "Highly professional work environment."

Star Star Star Star Star
 • Work/Life Balance
 • Culture & Values
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Former Employee - Accountmanager in Hoofddorp (Netherlands)
Former Employee - Accountmanager in Hoofddorp (Netherlands)
Recommends
Neutral Outlook

I worked at CEVA Logistics full-time (More than 3 years)

(Translated from English)

Pros

Uitstekende, professionele werknemers. Erg gespecialiseerde kennis. Wereldwijde behandeling. Nummer één in het domein van Automotive Logistics. Erg gefocust op de klant.

Excellent, professional employees. Highly specialized know how. Worldwide coverage. Number one in the Automotive Logistics domain. Very much client focussed.

Cons

Eigendom van een investeringsbank. Managementstructuur is soms onduidelijk. Frequente wijzigingen in leiderschap. Erg hoge druk. Onvoldoende uitvoerende ondersteuning soms.

Owned by an Investment Bank. Unclear management structure at times. Frequent changes in leadership.Very high pressure. Insufficient operational support at times.

Advice to Management

Houdt beloften naar de klant en doet wat nodig is om het vertrouwen en goodwill van de klant te behouden. Financiële verliezen op de korte termijn zijn beter dan verlies van vertrouwen en dus hogere financiële verliezen op de langere termijn.

Keep your promises to the client and do whatever is necessary, to keep the client's trust and good will. Financial losses in the short run are better than loss of trust and thus higher financial losses in the long run.

Other Employee Reviews for CEVA Logistics

 1. Helpful (2)

  "Groeiend bedrijf in jeugd mode... ga er over 10 jaar naartoe!" "Growing corporation in youth mode....go there 10 years from now!"

  Star Star Star Star Star
  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Project-Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Current Employee - Project-Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  Negative Outlook
  No opinion of CEO

  I have been working at CEVA Logistics full-time (More than 3 years)

  (Translated from English)

  Pros

  De jonge en onvolwassen structuren staan gigantische persoonlijke groei toe aangezien er genoeg werk is. Op de Operational&Lean expertise die als het ware het DNA van het bedrijf is na is alles zo nieuw dat je alles onderzoekt in veel gebieden zoals Finance, HR, Sales, Solution Design, IT (in professionele, zakelijke termen... niet dat deze gebieden niet bestaan). De mensen in de teams zijn erg creatief en toegewijd. Ze werken veel samen om dit bedrijf een betere plek te maken (... of misschien om zichzelf te ontwikkelen voordat ze naar een meer volwassen bedrijf gaan).

  The young and immature structures allow huge personal growth as there is plenty of work to be done. Except the Operational&Lean expertise being the DNA of the company practically everything else is new so you are pioneering in many areas like Finance, HR, Sales, Solution Design, IT (in professional corporate terms...not that these areas do not exist). The people in the teams are very creative and dedicated and working together to make this company a better place (...or maybe to develop themselves before joining a mature company).

  Cons

  Jong bedrijf samengesteld uit meerdere lokale bedrijven. Onvolwassen en zeer ongestructureerd met grote verschillen en gebrek aan kennisoverdracht van regio tot regio... alleen het logo is hetzelfde. Zeer slechte HR vaardigheden onder het management inclusief gigantisch micromanagement... zeer zwakke (of afwezige) professionele motivatie, toewijding of ontwikkeling van hulpbronnen waar mensen worden behandeld en gezien als hulpbron/nummers (geen mensen met gevoelens etc.). De balans tussen werk en privéleven is afwezig met multitasking als dagelijkse verwachting van het management... in feite doe je het werk van een paar mensen (aangezien de er niet genoeg mensen zijn wegens budget restricties) en is het management teleurgesteld wanneer je niet over werkt of werk mee naar huis neemt.

  Young corporation combined from various local companies. Immature and very unstructured with huge differences and lack of knowledge transfer from region to region...only the logo is identical. Very poor HR skills amongst management including enormous micro-management.....extremely weak (or not existing) professional motivation, engagement or resource development with employees being treated and considered as resources/numbers (not human beings with feelings, etc). Work-Life balance does not exist with multitasking being a daily expectation of management...in effect doing the work for a couple of people (as the resources are simply not there due to budget restrictions) becomes your daily work nature with management being disappointed when you don't do overtime or take the work home.

  Advice to Management

  Jonge, onvolwassen bedrijven leuk omdat ze grotendeels een speeltuin (carrièremogelijkheid) zijn voor onderzoekers terwijl het gestructureerde bedrijf opgebouwd wordt... echter, management moet ook onthouden dat toegewijde op een doel georiënteerde mensen ook een positieve motivatie (eigenlijk elke motivatie om eerlijk te zijn), beloning voor loyaliteit (zelfs een goed woord), teambuilding mogelijkheden (of 's avonds een biertje met je baas) en professionele trainingen....niet alleen taakspecifieke "training".

  Young immature companies are fun as they are a playground (career opportunity) for the pioneers to a large extent while building the final structured company....however management should also remember that dedicated goal-oriented people also expect positive motivation (any motivation to be honest), reward for loyalty (a good word even), team-building opportunities (or a beer in the evening with your boss) and professional trainings....not only on-the-job "training".


 2. "Good"

  Star Star Star Star Star
  Former Employee - Customer Service Representative in Mira Loma, CA
  Former Employee - Customer Service Representative in Mira Loma, CA

  I worked at CEVA Logistics full-time

  Pros

  Good, comfortable environment, great people to work with, fast paced environments, training was excellent and efficient. Good vibes and people

  Cons

  Working long hours, anywhere from 8-16 hours a day, couldn't leave until everything was done. Account manager was a dictator

  Advice to Management

  Don't work your employees so much, give them better benefits, pay and vacation. Some management were great leaders


There are newer employer reviews for CEVA Logistics
There are newer employer reviews for CEVA Logistics

See Most Recent

Work at CEVA Logistics? Share Your Experiences

CEVA Logistics
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 
Click to Rate
or