Want a Free Job Posting?

Buy a job posting today and the second one is on us. For a limited time only. Act Now.

There are newer employer reviews for Illumina
There are newer employer reviews for Illumina

See Most Recent

Helpful (3)

two cents

 • Work/Life Balance
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Current Employee - Sales Representative
Current Employee - Sales Representative
Recommends
Approves of CEO

Pros

great culture - awesome technology

Cons

competitive, lower range salaries, some depts have poor management

Advice to Management

get rid of bad managers

Other Employee Reviews for Illumina

 1. Growing pains for a small organization that is growing.

  • Work/Life Balance
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Anonymous Employee
  Current Employee - Anonymous Employee
  Doesn't Recommend
  Approves of CEO

  Pros

  Be able to work for an organization that contributes somehow to life science technologies.

  Cons

  No work-life balance, lack of team work, lack of recognition from management, and an organization that needs to restructure it's management with more experience to align/support with company growth.

  Advice to Management

  Management needs to create a team working environment and be able to incorporate work-life balance for working families.


 2. Helpful (9)

  Over het algemeen slechte ervaring, maar goede collega's Overall very bad experience, but with good colleagues

  • Work/Life Balance
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Employee - Operations in Eindhoven (Netherlands)
  Former Employee - Operations in Eindhoven (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  Disapproves of CEO

  (Translated from English)

  Pros

  -Heel toegewijde werkkracht. Heb gewerkt met een aantal geweldige collega's van het hoofdkwartier en heb professionele en persoonlijke vriendschappen voor het leven gemaakt hier. -De technologie en diensten dat dit bedrijf aanbiedt zijn echt state-of-the-art. Ongeacht hoe het bedrijf functioneert, biedt Illumina waardevolle tools en diensten aan de wetenschappelijke community aan. -Hele goede bonussen voor werknemers van de VS, biedt meer aan dan andere techbedrijven waar ik heb gewerkt.

  - Very dedicated workforce. Have worked with some excellent colleagues from headquarters and have made professional and personal friendships for life here. - The technology and services that this company offers truly are state of the art. Regardless of how the company functions, Illumina is providing valuable tools and services to the scientific community. - Very nice perks for U.S. employees, offer more than other tech companies I have been at.

  Cons

  waar te beginnen? Heel slecht georganiseerd met geen structuur, geen respect voor algemene werkkracht van management, en hele oneerlijke en onethische behandeling van werknemers. Bedrijf is erg topzwaar met overduidelijke vriendjespolitiek die de gangbare praktijk is bij seniormanagement. Geen achting ten opzichte van iemand z'n persoonlijke leven, omdat dat alleen wordt gezien als een obstakel dat ervoor zorgt dat je minder goed werk kan uitvoeren dan je anders zou kunnen. Globale organisaties zijn niets anders dan een soort grap, omdat er nul globale cohesie is met managers die geen richting hebben en diegenen onder hen onethisch en slecht behandelen omdat niemand ze in de gaten houdt. Volstaat om te zeggen dat de behandeling van werknemers iets is dat hier veel werk vergt. Het is mogelijk om te groeien in het bedrijf, maar voor een hoge kost. Als je toegeeft aan management, hun belachelijke spelletjes speelt en slijmt bij de goede mensen, kun je het hier maken. Kan een lange weg zijn afhangend van hoe makkelijk je mensen in de rug steekt en naait, wat voorbeelden zijn van hele algemene tactieken hier die de meeste goede, eerlijke werknemers zat waren (en daarom zijn weggegaan). Hard werk en moeite zal je af en toe een compliment voor krijgen, maar zal je nergens krijgen in verband met je carriere. Bedrijf wordt gerund als een start-up, maar bestaat al 10+ jaar. Je hoort vaak mensen opscheppen over het 'gebrek aan proces door enorme groei'. Heeft misschien gewerkt voor de eerste paar jaar, maar het is echt tijd dat deze plek opgroeit. Ook is het niet hebben van structuur niets om over op te scheppen, het is alleen toegeven dat je trots bent op slechte organisatie (en ja, sommige mensen hebben er voordeel bij om deze plek ongeorganiseerd te houden, omdat slechte organisatie voor een goede verberging van incompetentie kan zorgen).

  where to start? Very disorganized with no structure, no respect for overall workforce from management, and extremely unfair and unethical treatment of employees. Company is very top heavy with blatant favoritism being common practice amongst upper to senior management. No regard for one's personal life, as that is seen as nothing more than an obstacle that doesn't allow you to perform as best you could. Global operations are nothing short of a joke, as there is zero global cohesion with managers running amuck and treating those under them as unethical and bad as they want since no one is looking. Suffice it to say, overall treatment of employees is something that needs work here. It is possible to get ahead in this company, but at a high cost. If you pander to management, play their ridiculous games, and kiss up to the right people, you may make it. Can be a long road depending on how much your willing to throw people under the bus and backstab, which are examples of very common tactics here that most legitimate good employees grew tired of (and therefore walked). Hard work and effort put in may get you an occasional compliment, but will get you nowhere in terms of your career. Company is run like a start up, but has been around for 10+ years. You often hear people boasting about the "lack of process due to crazy growth." May have worked for the first few years, but really it is time that this place grew up. Also, not having structure is nothing to boast about, it's just saying that you are proud of being disorganized (and yes, it behooves some people to have this place stay disorganized, as disorganization can make a good cover for incompetence).

  Advice to Management

  Dit bedrijf was een plek waar je trots was om te werken. Het is geen toeval dat je je toptalent aan het kwijtraken bent de afgelopen paar maanden. Je bent je werknemers aan het teleurstellen, en je klantenbasis ook (bekijk wetenschappelijke fora die over Illumina's 'arrogante houding' en hele slechte verkoop/onderhandelingsstijl praten als je dit niet gelooft). Je moet een heleboel van het vet bij de top wegsnijden, huur managers in die gekwalificeerd zijn voor het runnen van een bedrijf in plaats van alleen van binnenin te promoveren om geld te besparen. Veel van de middelste laag-managers hebben een giftige omgeving gemaakt, en zijn niet bekend met de industrie of business op een globaal niveau. Een herinrichting is hier nodig. Zorg er ook alsjeblieft, alsjeblieft, ALSJEBLIEFT voor, omwille van de laatste paar goede zielen die hier nog zijn, voor een geschikte werk-levensbalansbeleid. Je kan niet zoveel van je werkkracht vragen voor zo lang en verwachten dat ze geen burnout krijgen en je gaan haten.

  This company used to be a place that one was proud of to work for. it is not a coincidence that you have been losing your top talent these last few months. You are failing your employees, and your customer base as well (check scientific community boards that talk about Illumina's "arrogant attitude" and really bad sales/negotiation style if you don't believe this). You need to trim much of the fat from up top, actually hire managers that are qualified to run international business rather than just promote from within to save money. Many of the mid level managers have created a toxic environment, and are not familiar with the industry or business on a global scale. a revamp here is needed. Also, please, please, PLEASE for the sake of the few good souls who remain there work on an appropriate work life balance policy. You cannot possibly demand this much from your workforce for so long and expect them to not burn out and resent you.


There are newer employer reviews for Illumina
There are newer employer reviews for Illumina

See Most Recent

Work at Illumina? Share Your Experiences

Illumina

 
Click to Rate
or