Philips - Over het algemeen vrij goed | Glassdoor
There are newer employer reviews for Philips
There are newer employer reviews for Philips

See Most Recent

Helpful (1)

"Over het algemeen vrij goed" "Pretty good overall"

Star Star Star Star Star
 • Work/Life Balance
 • Culture & Values
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Current Employee - Software-ontwikkelaar in Eindhoven (Netherlands)
Current Employee - Software-ontwikkelaar in Eindhoven (Netherlands)
Recommends
Neutral Outlook

I have been working at Philips full-time (More than 10 years)

(Translated from English)

Pros

Zeer evenwichtige ervaring, veel ruimte voor horizontale groei

Very balanced experience, lot of room for growing horizontally

Cons

Te bureaucratisch om iets gedaan te krijgen

too bureaucratic to get something done

Advice to Management

Verminder de bureaucratie

reduce beraucracy

Other Employee Reviews for Philips

 1. "Leuke stages" "Nice internships"

  Star Star Star Star Star
  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Intern - Stagiair in Eindhoven (Netherlands)
  Former Intern - Stagiair in Eindhoven (Netherlands)
  Recommends
  Negative Outlook
  No opinion of CEO

  I worked at Philips as an intern (Less than a year)

  (Translated from English)

  Pros

  Je leert het bedrijf kennen, je hebt veel tijd om aan je project/thesis te werken en ze ondersteunen je met het verzamelen van data.

  You get to know the company, you have a lot of time to work on your project / thesis and they support you with the data collection

  Cons

  Niet echt veel vanuit het oogpunt van een stagiaire

  Not really many from an intern's point of view

  Advice to Management

  Probeer om iets te veranderen in de cultuur van het bedrijf. Motiveer je werknemers meer, vraag ze waarom ze er trots op zijn dat ze voor Philips werken - ze zullen een antwoord geven, ook al denken ze dat ze een slechte baan hebben. Dan zullen ze zich realiseren dat het antwoord dat ze gegeven hebben daadwerkelijk waar is. -> meer betrokkenheid

  Try to change something in the culture of the company; motivate your employees more, ask them why they are proud to work for Philips - they will answer something, even though they think that it's a bad job they're doing. Then they'll realize that what they've just answered hold true actually. -> More engagement


 2. Helpful (5)

  "Waardeval - blijf weg als je goed werk en professionaliteit op waarde schat" "Value trap- Stay away if you value good work and professionalism"

  Star Star Star Star Star
  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Former Employee - Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Former Employee - Manager in Amsterdam (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  Negative Outlook
  Disapproves of CEO

  I worked at Philips full-time

  (Translated from English)

  Pros

  goede balans tussen werk en vrije tijd omdat het makkelijk is weg te komen met werk van slechte kwaliteit omdat niemand beter van je vraagt. Goede merknaam in sommige gebieden en dat is het wel zo ongeveer

  good work life balance because its easy to get away with poor quality work as no one demands any better. good brand name in some regions and thats about it

  Cons

  Er is nul training en ontwikkeling - geloof niet wat de website zegt, talentmanagement is een grap en het gaat allemaal over interne politiek. Bovenste managementlaag heeft geen visie, en herkauwt visies van andere grote multinationals. Er is nul gezond verstand ten opzichte van marketing, strategische visie, of zelfs operationele discipline. Ondanks dit alles weigert het bedrijf zijn fouten toe te geven, brengers van slecht nieuws worden vaak verbannen, en mensen die de waarheid verbergen worden beloond. Dit is een bedrijf dat echt verloren is, krijgt het voor elkaar om talent aan te trekken gebaseerd op erfgoed van het merk, maar bijna alle goede talenten gaan weg binnen de eerste twee jaar (soms zelfs binnen maanden) wanneer de slechte management duidelijk wordt. Dit is een bedrijf dat nul groei kende in tien jaar, voor negatief rendement voor aandeelhouders zorgde, en 3-4 grote herorganisaties in evenveel jaar tijd onderging.

  There is zero training and development - don't believe what the website says, talent management is a joke and is all about internal politicking. Upper management has no vision, and regurgitates visions from other major multinationals. There is zero marketing savvy, strategic vision, or even operational discipline. However the company refuses to acknowledge its faults as bearers of bad news are often ostracized, and people who couch the truth are rewarded. This is a company that is truly lost, manages to attract talent based on the heritage of the brand, but almost all good talent leaves within the first one or two years, (sometimes even within months) once the reality of shoddy management becomes apparent. This is a company that has had zero growth in a decade, posted negative shareholder returns, and undergone 3-4 major reorganizations in as many years.

  Advice to Management

  Ontwikkel je talent, stop met het verspillen van geld op consultants, wees in staat om genadeloos eerlijk te zijn en geef de fouten in het systeem toe. Raak de oude garde en het politiserende management kwijt.

  Develop your talent, stop wasting money on consultants, be willing to be brutally honest and admit to the flaws in the system. Get rid of the old guard and polticking management.


There are newer employer reviews for Philips
There are newer employer reviews for Philips

See Most Recent

Work at Philips? Share Your Experiences

Philips
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 
Click to Rate
or