Want a Free Job Posting?

Buy a job posting today and the second one is on us. For a limited time only. Act Now.

There are newer employer reviews for Royal Dutch Shell
There are newer employer reviews for Royal Dutch Shell

See Most Recent

Bon employeur, bons salaires de stagiaires, bon environnement de travail, représente un vrai défi Good to work for, good salary for interns, nice working environment, very challenging

 • Work/Life Balance
 • Culture & Values
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Current Intern - Stagiaire Marketing in Paris (France)
Current Intern - Stagiaire Marketing in Paris (France)
Recommends
Positive Outlook
Approves of CEO

I have been working at Royal Dutch Shell as an intern (Less than a year)

(Translated from English)

Pros

Ils vous donneront une chance de travailler avec des professionnels de classe mondiale dans un environnement très international.

There you will have the chance to work with world class professionals in a very international environment.

Cons

Si vous travaillez pour une entreprise pétrolière, attendez-vous à vous faire détester par Greenpeace.

If you work for an oil corporation you better expect to be hated by Greenpeace.

Advice to Management

Shell vous ordonne d'être proactif dans tout ce que vous faites.

Shell demands you to be proactive role in everything you do.

Other Employee Reviews for Royal Dutch Shell

 1. Goed en Gevarieerd Good and Varied

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Boormeester in Rijswijk, South Holland (Netherlands)
  Current Employee - Boormeester in Rijswijk, South Holland (Netherlands)
  Recommends
  Neutral Outlook
  Approves of CEO

  I have been working at Royal Dutch Shell full-time (More than 5 years)

  (Translated from English)

  Pros

  Goed trainingsprogramma, een blootstelling aan grote operaties en organisatorisch opzet. Een pionier in veel technologieën, Toegang tot informatie van elke bevestigde bron (SPE, benchmarking, financieel nieuws, etc.) is heel makkelijk. Werkplek is meegaand en individu's staan voor werk

  Good training program, an exposure to the big operations and organisational set up. A pioneer in many technologies, Accessing information from any established source (SPE, benchmarking, financial news, etc) is very easy. Work place is accomodating and individuals come before work

  Cons

  Burocratie, weinig flexibiliteit om rond de organisatie te bewegen. Inefficiëntie in besluitvorming.

  Beaurocracy, little fexibility to move around in the organisation. Inefficiency in decision making.

  Advice to Management

  Verwijder meerdere oudere lagen en maak dingen gestroomlijnd. Te veel mensen bij te veel dingen betrokken en veel herbewerking op lagere niveau's.

  Remove multiple senior layers and make things streamline. too many people involved in too many things and lot of re-working at lower levels


 2. Shell International in Nederland Shell International in Netherlands

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Intern - Niet-technische stagiair in Rijswijk, South Holland (Netherlands)
  Current Intern - Niet-technische stagiair in Rijswijk, South Holland (Netherlands)
  Recommends
  Positive Outlook
  Approves of CEO

  I have been working at Royal Dutch Shell as an intern (Less than a year)

  (Translated from English)

  Pros

  Zeer internationaal, geen noodzaak om Nederlands te spreken Veel mogelijkheden om te netwerken via 'Young Shell', 'Vrouwen in Shell', 'Toastmasters', 'Diversiteit' etc. De jonge werknemers zijn ambitieus en slim (er zijn misschien uitzonderingen, maar het meerendeel van hen heeft een bovengemiddeld IQ)

  highly international, no need to speak Dutch a lot of networking opportunities through networks like "Young Shell"; "Women in Shell"; "Toastmasters"; "Diversity" etc the young employees- ambitious and smart (there might be exceptions, but a high proportion of them have above-average IQs)

  Cons

  Er zijn veel oudere werknemers met verschrikkelijke levens, die altijd klagen over Shell. Hun gebrek aan motivatie en frustraties schijnen door in de kwaliteit van hun werk / werkgerelateerde opmerkingen / begeleiding. Ik had bijvoorbeeld een zogenaamde 'mentor', die me adviseerde om te solliciteren voor een starterspositie bij een Grote 4 - bedrijf of in de financiële sector, omdat het 'daar beter is'. Ik vond dit nogal storend, in de wetenschap dat er zeer veel afgestudeerden veel geschikter en gemotiveerder zijn om bij Shell te werken.

  There are a lot of old employees with miserable existence(s) who always complain about Shell. Their lack of motivation and frustrations even show in the quality of their work / work-related comments/ mentoring. i.e. I had a so-called "mentor" who advised me to apply for a graduate position in a Big4 company or in banking, because "it's better there". I found this rather disturbing, knowing how many graduates are much more capable and enthusiastic about working for Shell.

  Advice to Management

  Geef alle werknemers (vooral degenen die al bij Shell werkten voordat de huidige sollicitatieprocedures werden gevolgd) een vragenlijst met betrekking tot hun motivatie / IQ-test en neem afscheid van degenen die niet in de huidige cultuur passen.

  give all the employees (especially those who came in Shell earlier than the current recruiting methods were established) a motivation questionnaire / IQ test and get rid of those who don't fit the present culture.


There are newer employer reviews for Royal Dutch Shell
There are newer employer reviews for Royal Dutch Shell

See Most Recent

Work at Royal Dutch Shell? Share Your Experiences

Royal Dutch Shell

 
Click to Rate
or