Want a Free Job Posting?

Buy a job posting today and the second one is on us. For a limited time only. Act Now.

There are newer employer reviews for SABIC
There are newer employer reviews for SABIC

See Most Recent

Helpful (2)

Over het geheel positief/tevreden Overall positive/satisfied

 • Work/Life Balance
 • Culture & Values
 • Career Opportunities
 • Comp & Benefits
 • Senior Management
Current Contractor - Consultant in Bergen op Zoom (Netherlands)
Current Contractor - Consultant in Bergen op Zoom (Netherlands)
Recommends
Positive Outlook
No opinion of CEO

I have been working at SABIC as a contractor (More than a year)

(Translated from English)

Pros

Internationale werkomgeving, open cultuur, directe, vriendelijke collega's, meerdere werklocaties in Europa. Flexibele werktijden, vertrouwen, teamspirit. Innovatieve mentaliteit.

International work environment, open culture, direct, kind colleagues, multiple work locations in Europe. Flexible work hours, trust, team spirit. Innovative mindset.

Cons

Grote organisatie met soms te veel procedures.

Big organization with sometimes too much procedures.

Other Employee Reviews for SABIC

 1. Helpful (2)

  Plek om te leren, vriendelijk omgeving, denken in afdelingen Place to learn, friendly environment, silo thinking

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Logistiek manager in Bergen op Zoom (Netherlands)
  Current Employee - Logistiek manager in Bergen op Zoom (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  Negative Outlook
  No opinion of CEO

  I have been working at SABIC full-time (More than 5 years)

  (Translated from English)

  Pros

  Heel divers Goede compensatie en voordelen Mogelijkheden om te groeien (en uit te breiden) binnen het bedrijf Bedrijfsvisie op de lange termijn. Goed ingeschat systeem (hoewel doelen niet altijd vanaf het begin duidelijk zijn)

  Very diverse Fine compensation and benefits Possibilities to move within the company (to some extend) Long term company vision. Fine appraisal system (although targets are not always defined from the beginning)

  Cons

  Geen carrièreplanning Geen cultuur vanwege uitbreiding via acquisities. Geen inspirerend senior management Snelle oplossingen van problemen in plaats van oplossingen voor de lange termijn (visie dringt niet door tot de lagere niveaus) Denken in afdelingen Conflicterende KPI's

  No career planning No "one" culture due to expansion via acquisitions Not inspirational senior management Quick fixes to problems instead of longterm solutions (the vision isn't drilled down to lower levels) Silo thinking Conflicting KPI's


 2. Helpful (2)

  SABIC Europa hoofdkantoor, Nederland: discriminerende behandeling en vriendjespolitiek richting de lokale werknemers. SABIC Europe HQ, the Netherlands: Discriminatory treatment and favouritism towards locals.

  • Work/Life Balance
  • Culture & Values
  • Career Opportunities
  • Comp & Benefits
  • Senior Management
  Current Employee - Anonymous Employee in Sittard (Netherlands)
  Current Employee - Anonymous Employee in Sittard (Netherlands)
  Doesn't Recommend
  Negative Outlook
  Disapproves of CEO

  I have been working at SABIC full-time (More than 3 years)

  (Translated from English)

  Pros

  Prestigieus bedrijf waarbij naar lokale standaarden wordt gewerkt. Leuke plek om te werken als je uit Limburg komt. Niets speciaals vergeleken met andere bedrijfskantoren. Bedrijf ziet er indrukwekkend uit vanaf de buitenkant. Goede architectuur. Open kantooromgeving.

  Prestigious company to work by local standards Nice place to work if you are from Limburg Nothing special compared to any other corporate office Building looks impressive from the outside. Good architectural layout. Open office environment

  Cons

  Duidelijke vriendjespolitiek ten opzichte van werknemers uit de provincie Limburg in Nederland. Oneerlijk betalingssysteem en subjectieve beoordeling van werk door directe leidinggevenden. Zeer pretentieuze werkcultuur doordrenkt van interne politiek. Onethisch gedrag en praktijken binnen de organisatie.

  Clear favouritism towards employees from the province of Limburg in the Netherlands. Unfair pay system and subjective review of work by immediate supervisors. Very pretentious work culture mired with internal politics Unethical behaviour and practices within the organization

  Advice to Management

  Niks is gratis ;-)

  none for free ;-)


There are newer employer reviews for SABIC
There are newer employer reviews for SABIC

See Most Recent

Work at SABIC? Share Your Experiences

SABIC

 
Click to Rate
or